octoploid

octoploid

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • octoploid — OCTOPLOÍD, Ă adj. (biol.; despre organisme) Cu opt seturi haploide de cromozomi. [pron. plo id. / < germ. oktoploid]. Trimis de LauraGellner, 18.04.2008. Sursa: DN OCTOPLOÍD, Ă adj. (despre celule, organisme) cu opt seturi de cromozomi.… …   Dicționar Român

 • octoploid — octoploid. См. октоплоид. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

 • octoploid — oc·to·ploid also oc·ta·ploid äk tə .plȯid adj having a chromosome number eight times the basic haploid chromosome number oc·to·ploi·dy .plȯid ē n, pl dies octoploid also octaploid n an octoploid individual …   Medical dictionary

 • octoploid — adjective Etymology: International Scientific Vocabulary Date: 1925 having a chromosome number eight times the basic haploid chromosome number • octoploid noun …   New Collegiate Dictionary

 • octoploid — oc·to·ploid (ŏkʹtə ploid ) adj. Having eight haploid sets of chromosomes in a body cell. n. An octoploid organism. * * * …   Universalium

 • Octoploid — haploide, diploide und hexaploide Zellkerne Als Polyploidie bezeichnet man in der Biologie das bei manchen Arten zu beobachtende Phänomen, mehr als zwei Sätze von Chromosomen in den Zellen zu besitzen. Ein einfacher (haploider) Chromosomensatz… …   Deutsch Wikipedia

 • octoploid — adj. [Gr. okto, eight; aploos, onefold] Cells having 8 chromosome sets in the nucleus (8n) …   Dictionary of invertebrate zoology

 • octoploid — 1. adjective having eight complete sets of chromosomes in a single cell 2. noun a cell or organism that has eight complete sets of chromosomes …   Wiktionary

 • octoploid — oc·to·ploid …   English syllables

 • octoploid —   a. eight fold; having eight times basic number of chromosomes; n. such cell …   Dictionary of difficult words

 • octoploid — An organism, or a tissue whose cells contain eight haploid sets of chromosomes …   Glossary of Biotechnology

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”